Van werelddoelen naar lokale acties

Gemeenten en de SDG’s

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. 

Steeds meer gemeenten grijpen de SDG’s aan om hun duurzaamheidsvisie concreet te maken. Het vertalen van deze zeventien doelen naar de praktijk blijkt voor veel gemeenten vaak nog een lastige opgave.

Ben je op zoek naar een praktische tool om de 17 Sustainable Development Goals binnen jouw gemeente tot leven te brengen? Het platform SDG Lokaal creëert verbindingen tussen gemeenten, mensen en organisaties.

Duurzaam doen

In de videoclip zie je wat deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn en wat ze ons opleveren.

Elke gemeente een platform op maat

Vanuit samenwerking en een praktische doe-mentaliteit realiseren we duurzame oplossingen.

Kennis delen

De bibliotheek vormt een verbindende plek binnen de samenleving. Hier is een leven lang leren voor iedereen mogelijk.

Lokale acties voor een duurzame wereld

Steden en dorpen zijn dé plek om de duurzame ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken.

SDG Lokaal bundelt de krachten van gemeenten, bedrijven, non-profitorganisaties en burgers. We vertalen de 17 sustainable development goals naar de praktijk. Zo kunnen overheid, bedrijven en organisaties samen duurzame economische, maatschappelijke en ecologische doelen realiseren.

SDG Lokaal maakt lokale projecten en initiatieven zichtbaar en brengt vraag & aanbod bij elkaar. We delen kennis en inspiratie en stimuleren een actieve samenwerking. Dat doen we online én offline.

Bibliotheken vormen de ideale locatie om waardevolle SDG-ontmoetingen te organiseren. Met ruimte voor bewustwording en ontwikkeling van vaardigheden rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.
© 2020 SDG Lokaal. All rights reserved by WebSentiment.