Van werelddoelen naar lokale acties
Over Sdg lokaal
WAKE-UP CALL
De Corona crisis heeft ons wereldwijd laten voelen en ervaren hoe kwetsbaar we zijn. Het heeft ons ook laten ontdekken en ervaren hoe we door samenwerking slagvaardig oplossingen kunnen bedenken en uitvoeren. Hoe mooi zou het zijn als we dit met elkaar blijven volhouden. Onbevangen en zonder vooroordelen samenwerken waarbij doelen en beoogde resultaten leidend zijn.
VAN WERELDDOELEN NAAR LOKALE ACTIES
Steden en dorpen zijn dé plek om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren. De lokale verbinding is de sleutel voor verandering en samenwerking waarbij gemeenten, bewoners en ondernemers samen, vanuit een praktische doe-mentaliteit, duurzame oplossingen bedenken en uitvoeren.
DE VERBINDING
Met het platform SDG Lokaal helpen we gemeenten lokaal de krachten te bundelen om de vertaalslag te maken van de ‘papieren’ 17 Sustainable Development Goals naar de praktijk.
PLATFORM SDG LOKAAL
SDG Lokaal is hét lokale platform van en voor gemeenten, bedrijven en non-profitorganisaties die geloven dat je door samenwerking meer duurzame economische, maatschappelijke en ecologische doelen kan realiseren. We faciliteren on- en offline verbindingen tussen gemeenten en SDG17 partners (platformleden). We brengen lokale initiatieven en projecten in kaart en brengen vraag & aanbod bij elkaar. Wij delen kennis & inspiratie en stimuleren een actieve en wederkerige samenwerking om concrete doelen en duurzame resultaten te bereiken.
Kernwaarden
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Oog hebben voor elkaars belangen
Missie
Toegevoegde waarde leveren aan:
  • het bestaansrecht van bedrijven;
  • het welzijn van mensen;
  • een gezonde woon- en leefomgeving.
SDG17 partners
  • Overheid
  • Ondernemers
  • Onderwijs
  • Bewoners gemeente
Doe je mee met ons ?
Wil je meer weten over de mogelijkheden van SDG Lokaal voor jouw gemeente, vul dan vrijblijvend het belangstellingsformulier in. Na ontvangst van het belangstellingsformulier sturen wij je een PowerPointpresentatie met meer informatie en een stappenplan toe over hoe wij voor jouw gemeente een eigen SDG Lokaal platform kunnen maken.  Meedoen met ons