Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina staan de antwoorden op veel gestelde vragen en detailinformatie over de voordelen van SDG Lokaal. Staat jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op via de website of bel met Aad Jörgens op 06 53833479.
 • Hoe is het netwerk SDG Lokaal ontstaan?

  Vanuit het netwerk van de leden van het kernteam van SDG Lokaal en ondernemers uit het land kregen we vragen over wat SDG Lokaal voor hun gemeente kan betekenen. Bovendien ontvingen we vanuit gemeenten, die op andere wijze aan de 17 duurzame doelen werken, vragen over hoe we kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken.

  Tijdens verkennende gesprekken ontstonden mooie verbindingen en werden eerste (kennis)ervaringen en inspiratie gedeeld, met kansen op een goed vervolg.

  We willen het delen van kennis en ervaring waarborgen en continueren. Daarom hebben we eind februari 2021 besloten een netwerk te bouwen van Ambassadeurs van SDG Lokaal. Om de kwaliteit en slagvaardigheid van het netwerk te garanderen, kiezen we ervoor het aantal Ambassadeurs per gemeente te begrenzen.

 • Wat doen de Ambassadeurs van SDG Lokaal?

  Ambassadeurs van SDG Lokaal zijn onze lokale vertegenwoordigers. Zij beschikken over een goed netwerk en gedegen kennis van zaken om in hun gemeente een kernteam op te richten. Het zijn echte netwerkers die onbevangen hun kennis en ervaring delen. Stuk voor stuk bevlogen pioniers en doeners, intrinsiek gemotiveerd om met lokale acties een waardevolle bijdrage te leveren aan hun eigen omgeving op basis van de duurzame werelddoelen.

  Binnen hun eigen gemeente zorgen Ambassadeurs voor verbinding tussen het onderwijs, ondernemers en de overheid. We helpen en ondersteunen hen daarbij met ons netwerk en het online platform SDG Lokaal.

  Wil je Ambassadeur worden in jouw regio, neem dan hier contact op of bel met Aad Jörgens (06-53833479).

 • Waarom kiezen voor een SDG Lokaal-platform?

  Steeds meer publicaties over de realisatie van de duurzame doelen benadrukken dat de sleutel voor verwezenlijking van die doelen bij steden en dorpen ligt. Lokaal kun je sneller draagvlak, mede-eigenaarschap en -verantwoordelijkheid creëren. Je bent lokaal beter zichtbaar en kunt zo sneller schakelen om de gewenste resultaten te bereiken.

  Het onlineplatform SDG Lokaal is ontwikkeld naar aanleiding van de zoekvraag van gemeenten, ondernemers en non-profitorganisaties: hoe kunnen zij de verbinding met elkaar maken, elkaar helpen en versterken bij de realisatie van de duurzame doelen. Niet op provinciaal of landelijk niveau, maar dichtbij, herkenbaar en passend bij de lokale cultuur.

  De gemeente Oosterhout diende graag als ‘proeftuin’ voor de eerste versie van het SDG Lokaal-platform. Samen met hen hebben we het platform volledig geoptimaliseerd. De Oosterhoutse gemeente is meer dan tevreden met het resultaat. Uiteraard blijven we het achter de schermen door ontwikkelen. 

  Het SDG Lokaal-platform biedt elke gemeente een grote meerwaarde in het haalbaar maken van de duurzame doelen. 

 • Kunnen bewoners van gemeenten meedoen met SDG Lokaal?

  SDG Lokaal maakt de verbinding tussen gemeenten, bedrijven en non-profitorganisaties. Maar ook bewoners kunnen meedoen. Als zij bijzondere kennis, een goed idee of een briljant plan hebben dat bijdraagt aan de SDG’s kunnen zij dat op het platform melden en daar alles over vertellen via de pagina “Mijn Idee”. Het kernteam van de gemeente neemt dan contact met hen op om te kijken hoe zij elkaar kunnen helpen. 

  Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om de verbinding te maken met een lokaal maatschappelijk platform zoals bijvoorbeeld NL Voor Elkaar, waar bewoners zich o.a. kunnen aanmelden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

  Op deze manier kunnen dus ook bewoners volop meedoen om hun steentje bij te dragen aan de SDG’s en een sociaal-maatschappelijke bijdrage leveren.

 • Richt SDG Lokaal zich alleen op lokaal niveau?

  SDG Lokaal helpt gemeenten op lokaal niveau. Uiteraard is het belangrijk om ook op provinciaal en landelijk niveau de koppeling te maken. Door uitwisseling van kennis en ervaring ‘hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden’.

  Dit doen we via het Netwerk SDG Lokaal, speciaal voor dat doel opgericht. Het netwerk werkt samen met landelijke organisaties zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en SDG Nederland. We verstrekken veel informatie en leveren zo vanuit lokaal niveau een waardevolle bijdrage aan het groter geheel: een mooier en gezonder Nederland. 

 • Waarom kiest SDG Lokaal voor de samenwerking met bibliotheken?

  In de praktijk blijkt dat nog veel mensen en bedrijven worstelen met de vraag hoe de 17 Sustainable Development Goals zowel zakelijk als privé toegepast kunnen worden en wat ze kunnen opleveren. Veel gemeenten, bedrijven, non-profitorganisatie en bewoners zijn al volop bezig met duurzaamheid, maar zijn daar veel te bescheiden over en zijn nog onvoldoende zichtbaar. We zien vaak dat er volop groeikansen voor het oprapen liggen zonder dat daar grote investeringen voor gedaan hoeven te worden.

  Een aansprekend voorbeeld daarvan zijn de bibliotheken die nagenoeg in alle dorpen en steden aanwezig zijn. Het is een vertrouwde plek in de samenleving die voor iedereen toegankelijk is en een leven lang leren mogelijk maakt. Kennisverrijking zorgt voor persoonlijke en zakelijke groei en ondersteunt de bewustwording en het ontwikkelen van vaardigheden in relatie tot de Sustainable Development Goals.

  In samenwerking met de bibliotheek Theek5 in Oosterhout, de provinciale bibliotheek in Zeeland en met ondersteuning van de Koninklijke Bibliotheek worden kennisprogramma’s ontwikkeld met zowel een korte (themamaanden) als een langere doorlooptijd. Daarnaast zijn er contacten met meerdere bestaande en nieuw te bouwen bibliotheken om met elkaar onbevangen kennis te delen, verder te ontwikkelen en te verspreiden.
  Als jij en ik ieder een goed idee hebben, hebben we er allebei 1. Als we ze samen delen hebben we er allebei 2. Van kennisdelen en duurzaam doen word je rijker. Dit komt iedereen ten goede!

 • Kun je met het platform SDG Lokaal de SDG-impact meten?

  Er is een toenemende behoefte om de impact van de bereikte inspanningen te meten, te rapporteren en daarop bij te sturen. Er zijn volop instrumenten die organisaties kunnen helpen om de impact te meten, maar die verschillen van elkaar en worden door organisaties op hun eigen manier toegepast.

  Dat het meten van impact in de praktijk een complexe zaak is blijkt uit het onderzoeksrapport van PWC “Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten” dat in september 2020 verscheen. Het rapport is in te zien en te downloaden via deze link.


  Het platform SDG Lokaal is op maat ontwikkeld en gebouwd en biedt de mogelijkheid om koppelingen te maken met andere apps en meetinstrumenten. Als je meer wilt weten over de mogelijkheden om SDG-impactmeting instrumenten te koppelen aan jouw SDG-activiteiten neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen kijken naar wat haalbaar, effectief en efficiënt is en hoe we je hiermee verder op weg kunnen helpen

 • Wat kan SDG Lokaal betekenen in het kader van de nieuwe omgevingswet?

  Met ingang van 1 januari 2022 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. In deze nieuwe wet worden 26 verschillende wetten verenigd over onder andere wonen, water, milieu, infrastructuur en natuur die invloed hebben op jouw leefomgeving. Naast dat de wet het omgevingsrecht overzichtelijker maakt, kunnen verschillende belangen van de fysieke leefomgeving beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor is het makkelijker om beter in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving.

  De nieuwe omgevingswet maakt de verbinding tussen het fysieke en sociale domein. De wet biedt volop kansen aan gemeenten, burgers en ondernemers voor participatie en samenwerking om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het online platform van SDG Lokaal biedt daarbij de perfecte ondersteuning. De 17 iconen van de duurzame doelen gebruiken we als de universele taal om zichtbaar te maken hoe we samen kunnen werken aan een inclusieve en veilige samenleving, een schone aarde en duurzame welvaart.

  De animatieclip Omgevingswet 2022 geeft een korte en heldere uitleg over deze nieuwe wet.

  Lees hier wat de Omgevingswet betekent voor jouw leefomgeving, hoe je kan participeren en initiatieven kan realiseren.

© 2020 SDG Lokaal. All rights reserved by WebSentiment.