Samenwerking

Samenwerken met SDG Lokaal

SDG Lokaal levert een praktisch en betaalbaar platform om de werelddoelen op lokaal niveau zichtbaar te maken. We ondersteunen gemeenten en nemen zorgen uit handen als het gaat om de ontwikkeling van het platform op maat. Aan de hand van een doordacht stappenplan creëren we samen het platform waarover de gemeente zelf de regie voert.

Een gemeente kan ervoor kiezen om het platform bij een stichting onder te brengen. Een stichting acteert onafhankelijk, is flexibel en creëert snel een groot draagvlak. Het spreekt vanzelf dat SDG Lokaal ook een stichting met dezelfde passie en daadkracht ondersteunt.

Het platform SDG Lokaal leveren we compleet af met optimale functionaliteiten. En ook als het platform staat, blijven we betrokken. We bieden servicegerichte support, delen onze kennis en ons vertrouwde netwerk om de ambities van de gemeente waar te maken. We maken vooraf heldere afspraken onder welke condities wij dit doen.

Onze kracht? Die schuilt in onze partnerschappen. We denken actief mee, stellen positief kritische vragen en creëren samenspel. Door samenwerking vanuit de verbinding komen we tot het beste resultaat.

De SDG-kennisontmoetingen in de OpenTea-locaties en de ondersteuning vanuit SDG Support geven een extra boost aan onze visie ‘samen kennis delen en duurzaam doen’!
© 2020 SDG Lokaal. All rights reserved by WebSentiment.